Om bergx

Bergx är sedan länge ett företag med tydliga mål och
visioner. Vår strävan är att fortsätta vår stabila tillväxt och samtidigt utföra kvalitetsbyggnation med gediget yrkeskunnande dels med vår egen personalstyrka, dels med våra underentreprenörer samt kunna erbjuda olika tjänster till förmånliga priser.

Bergx består av ett flertal bolag. Genom dessa kan vi erbjuda en helhetslösning redan från utvecklingsstadiet fram till en färdig produkt.

Våra uppdrag består av allt från totalentreprenad åt byggherrar till utveckling av mark och fastigheter.
Vi utför även fastighetsutveckling i egen regi, både till egna fastighetsbeståndet samt till försäljning.